Mondelinge afspraak

Een inspecteur kan een mondelinge afspraak met een werkgever maken, als hij bij een inspectie een niet-ernstige overtreding heeft aangetroffen én hij erop vertrouwt dat de werkgever de overtreding zonder verdere dwang opheft. In een mondelinge afspraak wordt afgesproken hoe en wanneer de overtreding moet zijn opgeheven.

Toepassing mondelinge afspraak

De sanctie 'mondelinge afspraak' kan alleen worden ingezet bij de volgende wetten:

  • Arbeidsomstandighedenwet,
  • Arbeidstijdenwet.