Rapportage WagwEU

De WagwEU is een wet die zich richt op het verbeteren van de positie van gedetacheerden.

Door de Nederlandse Arbeidsinspectie zijn de afgelopen jaren diverse interventies rond de WagwEU uitgevoerd die tot doel hebben de bekendheid en kennis van de wet bij bedrijven te verhogen, de kwaliteit van de meldingen in het meldloket te verbeteren en de naleving van de WagwEU en andere arbeidsmarktwetten te bevorderen.