Regeerakkoord: meer geld voor Inspectie SZW

In het regeerakkoord wordt in een oplopende reeks vanaf 2022 structureel 50 miljoen per jaar vrijgemaakt voor de handhavingsketen van de Inspectie van SZW, conform het Inspectie Control Framework. In dit ICF zijn diverse scenario’s uitgewerkt waarmee de Inspectie aan het parlement heeft aangegeven welke inzet met welk budget mogelijk is.

“De Inspectie wordt dus fors versterkt”, reageert inspecteur-generaal Marc Kuipers. “De handhavingsketen  wordt hiermee in staat gesteld beter toezicht te houden op het wettelijk minimumloon en intensiever schijnconstructies, onveilige en ongezonde arbeidsomstandigheden en uitbuiting tegen te gaan.”

De komende jaren wordt het budget voor de handhavingsketen van de Inspectie fasegewijs vergroot:

2018 –  13 miljoen
2019 –  25 miljoen
2020 -  31 miljoen
2021 -  38 miljoen
2022 -  50 miljoen

Regeerakkoord