Formulier: Opgave Kind(eren)

Hieronder vindt u de instructie bij het digitale formulier Opgave kind(eren). Lees deze goed door voordat u het formulier invult.

Als u bericht heeft ontvangen dat de arbeid is toegestaan kunt u verder met de Opgave kind(eren).

Aandachtspunten

  • Tijdens het invullen wordt direct getoetst of de ingevulde gegevens overeenkomen met de wettelijke bepalingen. Als dit niet zo is, stopt het proces.
  • U moet de gegevens dan aanpassen, zodat uw aanvraag wel in overeenstemming met de wet is.
  • Heeft u het formulier juist ingevuld dan ontvangt u per ommegaande een geautomatiseerd bericht met de beschikking.

NB Er moet minimaal 1 werkdag zitten tussen het invullen van dit formulier en de uitvoering van de werkzaamheden door het kind.

Opgave kind(eren) wijzigen

Wilt u de Opgave kind(eren) wijzigen, dan kunt u dit tot 1 werkdag voorafgaand aan de arbeid doen. (Werkdagen zijn maandag tot en met vrijdag.) Let hierbij op het volgende:

  • U moet opnieuw alle gegevens van alle kinderen opgeven die vanaf dat moment (datum en tijdstip) nog (gaan) werken/arbeid gaan verrichten.
  • De eerdere beschikking/ontheffing komt te vervallen na hernieuwde/volgende aanvraag. Let op dat u zelf nakijkt of de laatste¬† ontheffing/beschikking die u heeft gekregen alle gegevens bevat van de kinderen die nog arbeid gaan verrichten.
  • Wilt u meerdere kinderen opgeven om een ontheffing/beschikking te verkrijgen, dan kunt u gebruik maken van een .txt-bestand dat speciaal voor dit formulier is ontwikkeld. Het voordeel van het gebruik van dit bestand is dat u bij wijzigingen (uitval van kinderen of toevoegingen) dit bestand kan aanpassen en weer kan uploaden in een nieuwe aanvraag opgave kinderen.
  • Dit .txt-bestand kunt in het formulier uploaden. Lees meer over het maken van een upload-bestand.

Formulier

Ga naar het Formulier ontheffing kinderarbeid - opgave kind(eren).
Let op: Als u gedurende 60 minuten het formulier niet gebruikt, dan wordt het afgesloten

Vragen? Neem contact op

Heeft u inhoudelijke vragen over het aanvraagproces? Bel of mail de Nederlandse Arbeidsinspectie:

Heeft u technische vragen i.v.m. storing van het systeem of vragen over uw autorisatiecode? Bel of mail de Nederlandse Arbeidsinspectie: