Formulier: Opgave Arbeid door kinderen

Hieronder vindt u de instructie bij het digitale formulier Opgave Arbeid door kinderen. Lees deze goed door voordat u het formulier invult.

Voor de beoordeling van de aanvraag ontheffing kinderarbeid houdt de inspectie rekening met een termijn van 14 dagen. Uiterlijk binnen deze termijn kunt u bericht verwachten. Complexe situaties vergen mogelijk meer tijd; de inspecteur stemt dit met u af.

Voor een spoedige afhandeling is het belangrijk dat u de informatie waarop u uw aanpak baseert, duidelijk is en direct beschikbaar voor de inspecteur, indien nodig.

Ontvangstbevestiging

U ontvangt automatisch een ontvangstbevestiging met het meldingsnummer. Dit nummer kunt u bij uw verdere correspondentie over de aanvraag gebruiken. Is de arbeid toegestaan? Dan krijgt u hiervan bericht en kunt u verder met het formulier Opgave kind(eren).

Afwijzing aanvraag

Is de arbeid niet toegestaan of is er sprake van onvoldoende beheersing van de risico’s naar het oordeel van de inspecteur? Dan wordt uw aanvraag afgewezen. Nadat u aanpassingen heeft gedaan, kunt u een nieuwe aanvraag indienen.

Aandachtspunten

U hoeft niet al uw informatie fysiek aan te leveren. De Nederlandse Arbeidsinspectie gaat er wel vanuit dat u de benodigde documentatie op verzoek direct beschikbaar kunt stellen. Een dergelijk verzoek wordt gedaan als de de Nederlandse Arbeidsinspectie aanvullende informatie nodig heeft over bijvoorbeeld:

  • uw risico-inventarisatie en -beoordeling waaruit uw aanpak duidelijk herleid kan worden
  • de aangetroffen situatie tijdens een bezoek.

De Nederlandse Arbeidsinspectie gaat ervan uit dat u de gevraagde en juiste informatie verstrekt. Als de Inspectie bij controle of bij het verzoek om aanvullende informatie constateert dat er (aantoonbaar) onjuiste informatie is verstrekt, dan kan dat leiden tot een sanctie.

Formulier

Ga naar het Ontheffingformulier kinderarbeid/Opgave arbeid. U moet autorisatie aanvragen als u dit formulier wilt gebruiken. Het kan 5 werkdagen duren voordat u een autorisatiecode van ons ontvangt. Heeft u zo'n code al eerder ontvangen? Dan kunt u deze blijven gebruiken.
Let op: Als u gedurende 60 minuten het formulier niet gebruikt, dan wordt het afgesloten

Vragen? Neem contact op

Heeft u inhoudelijke vragen over het aanvraagproces? Bel of mail de Nederlandse Arbeidsinspectie:

Heeft u technische vragen i.v.m. storing van het systeem of vragen over uw autorisatiecode? Bel of mail de Nederlandse Arbeidsinspectie: