Optreden Nederlandse Arbeidsinspectie

De medewerkers van de Nederlandse Arbeidsinspectie doen hun werk zo professioneel en integer mogelijk. De Inspectie heeft een aantal maatregelen genomen, zoals een gedragscode voor haar medewerkers en een reeks interne handhavingsinstructies. Ondanks deze maatregelen kan het voorkomen dat u vindt dat u niet correct bent behandeld. U kunt in zo'n geval een klacht indienen.

U kunt uw klacht indienen via het contactformulier (overige vragen/formulier invullen). De Nederlandse Arbeidsinspectie zal uw klacht dan zorgvuldig en objectief onderzoeken en vervolgens contact met u opnemen over het resultaat van het onderzoek.