Certificatie en aanwijzing conformiteitsbeoordelingsinstantie (CBI)

In aanmerking komen voor een aanwijzing/aanmelding door de Nederlandse Arbeidsinspectie voor een werkveld met een wettelijk verplicht certificaat?

Alle stappen doorlopen?

Heeft u de juiste stappen gezet? Bekijk alle stappen.

Meldformulier