Arbeidsuitbuiting

Gevallen van arbeidsuitbuiting kunt u (anoniem) melden bij de Nederlandse Arbeidsinspectie. Dit kan ook als u een vermoeden heeft van arbeidsuitbuiting.

Neem contact op met de Nederlandse Arbeidsinspectie

U kunt de Nederlandse Arbeidsinspectie telefonisch bereiken op:

  • 0800 – 5151
  • +31 70 – 333 5678 (vanuit het buitenland)

Anoniem melden

Heeft u een melding over arbeidsuitbuiting waarbij verstrekking van informatie gevaar voor u of derden kan opleveren, dan kunt u contact opnemen met het Team Criminele Inlichtingen (TCI). Alle activiteiten die het TCI in dit kader verricht, staan in het teken van de absolute afscherming van uw identiteit. U kunt contact opnemen met de TCI tijdens kantooruren via onderstaande telefoonnummers:

  • Meldtelefoon West-Nederland: 06–23 86 61 45
  • Meldtelefoon Zuid-Nederland: 06–10 78 21 17
  • Meldtelefoon Noord-Oost Nederland: 06–10 21 34 45
  • Meldtelefoon Amsterdam, Noord-Holland en Flevoland: 06–83 12 04 68

Acuut levensgevaar

Bent u of is iemand anders in acuut levensgevaar, bel dan 112 (politie).