Jaarverslag 2020

Marc Kuipers, inspecteur-generaal Sociale Zaken en Werkgelegenheid:

Het coronavirus heeft ingrijpende gevolgen voor de arbeidsmarkt en daarmee voor het werkterrein van de Inspectie SZW in brede zin. Naast risico’s op besmetting tijdens het werk, overbelasting in sectoren waar de druk toeneemt en nieuwe risico’s door thuiswerken zien we een risico op terugval in inkomen en een grotere afhankelijkheid van voorzieningen. Dit alles heeft ook gevolgen voor de werkwijze van de Inspectie zelf. Lees het volledige voorwoord

Inspectie SZW werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen.

Direct naar het volledige jaarverslag 2020? Bekijk pdf jaarverslag 2020.

Praktijkvoorbeelden 2020

Bekijk voorbeelden uit het jaarverslag waar inspecteurs vorig jaar tegenaan liepen op het gebied van eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid:

Uitgelicht

Bekijk verschillende onderdelen uit het jaarverslag:

Zelfinspectie.nl

Werken aan maatschappelijk effect

In 2020 hebben alle programma’s van de Inspecties een mix van interventies ingezet. Dat blijkt vaak effectiever dan alleen inspecteren. Bekijk meer informatie over werken aan maatschappelijk effect.

Inspectie SZW in coronatijd

Inspectie SZW nam haar verantwoordelijkheid in het beheersen van de pandemie. Bekijk meer informatie over Inspectie SZW in coronatijd.

Opsporingstaak

Naast inspecties doet de Inspectie SZW strafrechtelijk onderzoek naar criminele activiteiten. Onderwerpen zoals arbeidsuitbuiting, mensensmokkel, grootschalige fraude met uitkeringen en subsidies. Bekijk meer informatie over opsporing Inspectie SZW in 2020.

Enkele kerncijfers

In 2020 deed Inspectie SZW 15.462 inspecties of onderzoeken. Dat is meer dan in het jaar daarvoor, toen lag dat aantal op 11.744. Bekijk enkele kerncijfers zoals arbeidsongevallen en klachten en signalen.

17 programma's Inspectie SZW

Om de grootste risico’s aan te pakken en een zo groot mogelijk maatschappelijk effect te behalen, werkt de Inspectie SZW in programma's. Deze 17 programma's zijn apart toegelicht in bijlage II van het jaarverslag.