Jaarverslag 2019

Marc Kuipers, inspecteur-generaal Sociale Zaken en Werkgelegenheid:

Op het moment dat dit jaarverslag wordt gepubliceerd laat het coronavirus al bijna drie maanden lang ons normale leven uit de rails lopen. Terugblikken naar 2019 in een jaarverslag voelt daarbij wat onwerkelijk aan. Toch is er het afgelopen jaar op het werkterrein van de Inspectie veel gebeurd dat het benoemen waard is. Met veel partijen hebben we samengewerkt aan gezond, veilig en eerlijk werk en bestaanszekerheid voor iedereen. Kernwaarden waarvan het belang nu meer dan ooit wordt onderstreept. Lees hier het hele voorwoord

"Het belang van gezond, veilig en eerlijk werk wordt meer dan ooit onderstreept."

Bekijk de voorbeelden waar inspecteurs vorig jaar zoal tegenaan liepen op het gebied van:

Lees het volledige jaarverslag Inspectie SZW 2019.

Aanpak arbeidsuitbuiting versterkt

Hoe zorg je ervoor dat de bruikbaarheid van meldingen over arbeidsuitbuiting zo groot mogelijk wordt? En hoe kies je vervolgens de beste aanpak voor het onderzoeken van die melding? Twee belangrijke vragen waar in 2019 hard aan is gewerkt door het programma Arbeidsuitbuiting en de directie Opsporing.

Lees meer over de aanpak van arbeidsuitbuiting.

“Over een paar jaar is deze aanpak voor iedereen vanzelfsprekend en stevig verankerd in ons werkproces.”

Gevarieerde aanpak ongevallen verbetert arbeidsveiligheid

Een werknemer in een bandencentrum raakt met zijn vinger bekneld in een machine. Het is voor het eerst in zijn veertig jaar bij het bedrijf dat hem zoiets overkomt. De man raakt een vingertopje kwijt en houdt er blijvend letsel aan over. Een zaak voor de Inspectie SZW.

Lees meer over de aanpak ongevallen verbetert arbeidsveiligheid.

"Door na dit ene ongeval een andere interventie dan een boete op te leggen, kunnen veel meer werknemers in bandencentra veiliger werken.”

Ontwikkelingen arbeidsongevallen en ongevalsonderzoeken

Ontwikkelingen arbeidsongevallen en ongevalsonderzoeken
OngevalsmeldingenGestarte ongevalsonderzoekenAfgesloten ongevalsonderzoeken
2015365123962164
2016378625352452
2017421227562337
2018436821452113
2019447422292071

Het aantal meldingen over ernstige arbeidsongevallen in Nederland is de afgelopen vijf jaar flink gestegen. In 2019 ontving de Inspectie SZW in totaal 4.474 meldingen van arbeidsongevallen. Dat is vier procent meer dan in 2018 en ruim 22 procent meer dan in 2015, toen 3.651 meldingen van ernstige ongevallen binnenkwamen. Deze toename kan voor een belangrijk deel verklaard worden door de aanhoudende hoogconjunctuur en groeiende werkgelegenheid. Ga voor een uitgebreid overzicht naar de monitor arbeidsongevallen en klachten arbeidsomstandigheden.

Brontabel als csv (185 bytes)

Risicovolle sectoren en dodelijke ongevallen

Risicovolle sectoren en dodelijke ongevallen
HoofdsectorAantal slachtoffers per 100 duizend banen van werknemers
Bouw116
Afvalbeheer105
Landbouw, bosbouw en visserij78
Industrie76
Vervoer en opslag54
Energievoorziening26
Onbekend24
Gemiddeld24
Handel21
Cultuur, sport en recreatie16
Specialistische zakelijke diensten14
Openbaar bestuur en overheidsdiensten13
Delfstoffenwinning12
Verhuur en overige zakelijke diensten11
Overige dienstverlening10
Horeca9
Verhuur en handel van onroerend goed9
Gezondheids- en welzijnszorg5
Onderwijs3
Financiele dienstverlening1
Informatie en communicatie0

Afgezet naar het aantal banen binnen de sector, is bouwnijverheid in 2019 de sector waarin relatief de meeste slachtoffers van ernstige arbeidsongevallen vielen. Gemiddeld 116 per 100.000 banen van werknemers, gevolgd door de sectoren afvalbeheer (inclusief waterleidingbedrijven), landbouw/ bosbouw/visserij, industrie en vervoer/opslag. Hierin is geen verschuiving opgetreden ten opzichte van voorgaande jaren: deze sectoren staan al jaren steevast in de top vijf.

Brontabel als csv (589 bytes)

Klachten en signalen

Klachten en signalen
Aantal klachten en signalen dat de Inspectie heeft ontvangen in 2016-2019
20168504
20177119
20187638
20197481

In 2019 heeft de Inspectie SZW 7.481 klachten en signalen ontvangen. Dit is minder dan in 2016 en 2018, maar meer dan in 2017.  In 2019 is de Inspectie naar ongeveer een derde (31%) van de klachten en signalen op haar domein een onderzoek gestart. In 2018 was dat eveneens een derde. In de andere gevallen was de klacht of signaal niet onderzoek waardig. Bijvoorbeeld omdat de melding onvoldoende informatie bevatte, er geen sprake was van een vermoedelijke overtreding, of omdat er onjuiste informatie is gemeld.

Brontabel als csv (120 bytes)

In 2019 ontvangen klachten en signalen verdeeld naar wet

In 2019 ontvangen klachten en signalen verdeeld naar wet
Aantal
ARBO (2453)38%
WML (1768)28%
WAV (1406)22%
ATW (389)6%
WAW (108)2%
Combinatie wetten4%

De meeste klachten en signalen in 2019 hadden betrekking op de Arbowet (38%), de WML (28%) en de Wet arbeid vreemdelingen (22%).

Brontabel als csv (108 bytes)

Groei Inspectie SZW

In 2018 is op grond van het Inspectie Control Framework (ICF) in het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ vastgesteld dat er 50 miljoen euro aan extra middelen wordt vrijgemaakt om de handhavingsketen van de Inspectie SZW te versterken. Eind 2018 is dat bedrag aangevuld met een extra 0,5 miljoen euro voor de aanpak van arbeidsdiscriminatie bij werving en selectie. Een groot deel van die extra middelen wordt ingezet op de personele uitbreiding van de Inspectie. In 2018 is gestart met het werven. In 2019 zijn in totaal 172 nieuwe medewerkers geworven. Een klein deel van de in 2019 aangetrokken medewerkers stroomt in 2020 in. Tot 2022 worden nog zo’n circa 250 medewerkers geworven, waarvan het grootste deel inspecteurs en rechercheurs.

Lees het volledige jaarverslag Inspectie SZW 2019.