Programma Transport en logistiek in 2022

De focus van het programma is eerlijke transport en logistiek binnen de sector zonder oneerlijke concurrentie tussen werkgevers en zonder verdringing van werknemers door onderbetaling, illegale tewerkstelling, arbeidsuitbuiting en/of de inzet van schijnconstructies. Daarnaast richt het programma zich op het veilig werken binnen deze sector, in het bijzonder bij het laden en lossen.

Maatschappelijk belang

De maatschappelijk effecten die het programma wil bereiken, zijn:

  • het bestrijden van onderbetaling en illegale tewerkstelling van internationale chauffeurs;
  • het bestrijden van onderbetaling en illegale tewerkstelling van arbeidskrachten binnen de pakket- en koerierssector;
  • het aantal ongevallen bij laden en lossen beperken door een bijdrage te leveren aan bewustwording en gedrag (veiligheidscultuur);
  • ondernemingen die eerder in overtreding zijn geweest weer onder de loep nemen om vast te stellen of ze zich nu aan de regels houden (herinspecties).

Doelen voor 2022

Het programma streeft in 2022 de volgende doelen na:

  • De grote bedrijven in de pakket- en koerierssector aanzetten tot aanscherping van de interne werkwijze (zoals toegangscontrole, contractering, audits) met betrekking tot subcontractors;
  • Voor een aantal buitenlandse nevenvestigingen de constructies ontrafelen;
  • De communicatie naar en voorlichting aan buitenlandse chauffeurs verhogen zodat de regels beter bij hen bekend zijn.

Aanpak

Binnen het domein eerlijk werk ligt in 2022 de nadruk op de pakket- en koerierssector en op de buitenlandse chauffeurs in het (internationale) transport. Binnen het domein gezond en veilig werk gaat de aandacht uit naar het laden en lossen, vooral in havengebieden en bij railterminals. De Inspectie zet diverse interventies in.

Samenwerking

Het programma werkt samen in TIEC-verband (Transport Informatie Expertise Centrum), waaraan diverse instanties verbonden zijn. De samenwerking richt zich niet alleen op de gezamenlijke uitvoering van inspecties, maar ook op gezamenlijke communicatie-uitingen en het doen van analyses en onderzoek. Op internationaal terrein richt het programma zich op de buitenlandse chauffeurs en (postbus)bedrijven in het buitenland. Daarbij werkt de Inspectie samen met andere inspectiediensten en met de beleidsdirectie. Het streven is de contacten met buitenlandse inspectiediensten te intensiveren. Mede door inschakeling van IMI-systeem en het recent opgerichte European Labour Authority. Het IMI is een digitaal vraag- en antwoordsysteem waarbij overheden in hun eigen taal contact kunnen zoeken met overheden van andere EU-lidstaten.