Programma Schoonmaak in 2022

Maatschappelijk belang

De schoonmaakbranche is inmiddels uitgegroeid tot één van de grootste werkgevers in Nederland. In deze branche komen veel verschillende activiteiten voor: de reguliere schoonmaak van onder andere kantoren, scholen en ziekenhuizen, glasbewassing, brand- en roetreiniging, reiniging in de levensmiddelenindustrie, gevelreiniging en de reiniging van vervoermiddelen zoals bussen, treinen en vliegtuigen.

Doelen voor 2022

De doelen zijn dat schoonmakers krijgen waar zij recht op hebben en dat opdrachtgevers aanbestedingen gunnen op basis van verantwoord marktgedrag. Het moet voor opdrachtgevers vanzelfsprekend zijn dat schoonmaakbedrijven hun werknemers (kunnen) laten werken onder acceptabele arbeidsomstandigheden tegen de juiste arbeidsvoorwaarden. Op arbogebied is het beoogde effect dat fysieke overbelasting in de glasbewassing als gevolg van het langdurig gebruik van te lange telescopische wasstelen afneemt en dat er meer oog komt voor de gevolgen voor de gezondheid op de langere termijn.

Het programma zet in 2022 ook de startersgesprekken voort. Elk jaar starten veel schoonmaakbedrijven, terwijl veel van hen onvoldoende op de hoogte zijn van wet- en regelgeving. Onder hen bevinden zich ook doorstartende ondernemers met een malafide verleden. In startersgesprekken kan de Inspectie het kaf van het koren scheiden en de ondernemers met goede intenties helpen om de wet- en regelgeving na te leven.

Daarnaast wil het programma:

  • de vinger aan de pols houden bij de schoonmaak in hotels door meldingen te onderzoeken, de nadruk te blijven leggen op de Code Verantwoord Marktgedrag en, als daar aanleiding toe is, gesprekken te voeren met directies;
  • complexe en samengestelde fraude door calculerende overtreders tegengaan door te werken vanuit het interventieteam schoonmaak op basis van artikel 64 wet SUWI;
  • in 2022 aandacht blijven besteden aan het (langdurig) gebruik van (te lange) telescopische wasstelen bij glasbewassing.

Aanpak

Het programma richt zich op het tegengaan van misstanden in de sector en in het bijzonder op de bescherming van kwetsbare groepen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Dit gebeurt op basis van meldingen, de inzet van het Interventieteam Schoonmaak, het voeren van startersgesprekken, het zetten van druk op de keten en het voeren van gesprekken met directies wanneer overtredingen worden geconstateerd. Daarnaast zet het programma in op preventieve maatregelen.

Daarbij spelen verschillende interventies een belangrijke rol:

  • Inspecties. Andere interventies dan inspecties hebben alleen effect wanneer onder toezicht staande ondernemingen een zekere inspectiedruk ervaren (‘stick and carrot’). Daarvoor is ook de inzet van nalevingscommunicatie van belang;
  • Samen met andere toezichthouders en het Interventieteam inzetten op repressieve maatregelen voor notoire niet-willers en calculerende overtreders;
  • Druk op ketens zetten, om het zelfregulerend vermogen van de branche te stimuleren, en individuele werkgevers en opdrachtgevers wijzen op de checklist schoonmaak en de Code Verantwoord Marktgedrag;
  • Gebruik maken van de expertise van het Behavioral Interventions Team (BIT), om op basis van onderzoek tot nieuwe interventies te komen.

Samenwerking

Vanuit het programma wordt samengewerkt met verschillende organisaties in het Interventieteam Schoonmaak en met branche- en werknemersorganisaties in de sector.