Programma Bouw en infrastructuur in 2022

Maatschappelijk belang

In de sector bouw en infrastructuur zijn de marges klein, de deadlines strak en de ketens van onderaanneming lang en complex. De risico’s op ongezond, onveilig en oneerlijk werk(en) zijn dan ook aanzienlijk. Opdrachtgevers zijn verplicht om met weloverwogen bouwkundige, technische en organisatorische (BTO) keuzes in de ontwerpfase van het bouwproces risico’s te voorkomen of te beperken.

In de bouw wordt steeds meer gebruik gemaakt van zzp’ers en arbeidsmigranten (ook van buiten de EER). Deze arbeiders hebben een zwakke onderhandelingspositie waar het gaat om eerlijk werk en lopen een groter risico op ongevallen, onder andere door gebrekkige communicatie en/of taalbarrières en mogelijk een andere maatstaf voor veiligheid.

Doelen voor 2022

Het doel van het programma is eraan bij te dragen dat werkenden in de sector bouw en infrastructuur veilig werken, gezond hun pensioen halen en betaald krijgen waar ze recht op hebben.

Het programma heeft de volgende doelen:

  • Verantwoord opdrachtgever- en opdrachtnemerschap is verbeterd voor eerlijk, veilig en gezond werk (waaronder de aanpak van gevaarlijke stoffen);
  • Er is aandacht voor verantwoord opdrachtgever- en opdrachtnemerschap bij invloedrijke stakeholders die hun morele verantwoordelijkheid nemen zodat eerlijk, gezond en veilig werken prioriteit krijgt.

Aanpak

Bij opdrachtgevers die de kennis en kunde missen om aan hun verplichtingen volgend uit de arbeidswetgeving te voldoen, vinden inspecties op de bouwlocatie plaats. Met de inspectie-uitkomsten wordt vervolgens op bestuursniveau in gesprek gegaan. Het programma richt zich daarbij op een aantal specifiek gekozen, landelijk opererende, invloedrijke, grote opdrachtgevers met veel bouw- en infraprojecten. Daarnaast zorgt de Inspectie ervoor dat de leden van onder meer de Governance Code Veiligheid in de Bouw en van Bouwend Nederland bij de invulling van hun opdrachtgever- en opdrachtnemerschap prioriteit geven aan het stimuleren van een cultuur van eerlijk, gezond en veiligheid werken. Ook zet de Inspectie in 2022 gesprekken hierover voort met de top uit de bouwwereld (opdrachtgevers samen met opdrachtnemers). De stelregel ‘Je werkt veilig of je werkt niet’ moet uiteindelijk een vanzelfsprekende zijn: van opdrachtgever tot aan arbeider op de bouwplaats.

Samenwerking

Het programma bouw en infrastructuur werkt samen met de brancheorganisatie Aedes, Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVidB), Bouwend Nederland en andere brancheverenigingen om de doelen van het programma en de sector zelf te bereiken.