World Day of Decent Work

Ieder jaar op 7 oktober wordt wereldwijd stil gestaan bij eerlijk werk: decent work. Deze 'World Day for Decent Work' is in het leven geroepen door de internationale vakbeweging en bestaat sinds 2008. Voor de Nederlandse Arbeidsinspectie is de dag aanleiding om extra aandacht te vragen voor eerlijk en fatsoenlijk werk in ons land. Met eerlijke lonen, goede werkomstandigheden en respect voor elkaar. Fatsoenlijk en eerlijk werk is de norm in Nederland.

Voorbeelden van oneerlijk werk op Inspectiewerkt.nl

Op Inspectiewerkt.nl vindt u verhalen en video's over het werk van onze inspecteurs. Ook op het gebied van eerlijk werken.

Lees:

Hier werken en in Duitsland wonen
Schimmige constructie met Filipijnse matrozen
Onder dwang valse urenlijsten maken
Malafide uitzendbureaus zijn onze hofleveranciers

Of bekijk de video 'Controle bij Aziatische horeca'

Zelfinspectie Eerlijk werken

Met zelfinspectie Eerlijk werken checkt u of u voldoet aan de wettelijke verplichtingen voor eerlijk werken. U kijkt met zelfinspectie als het ware door de bril van de inspecteur naar uw eigen organisatie. Na afloop verschijnt een handige actiepuntenlijst met eventuele verbeterpunten. U kunt altijd stoppen met de zelfinspectie om later weer verder te gaan. Ga naar Zelfinspectie Eerlijk werken