Staat van arbeidsveiligheid 2018

Het aantal arbeidsongevallen stijgt nog ieder jaar. En het aantal mensen dat jaarlijks overlijdt aan beroepsziekten loopt in de duizenden. Werkgevers én werknemers: zet arbeidsveiligheid bovenaan de agenda, anders ligt in 2025 het aantal beroepsziekten maar liefst 15% hoger dan nu. Op naar een goede bedrijfscultuur waarin gezond en veilig werken volstrekt normaal is.

Publicatie Staat van arbeidsveiligheid 2018

Op dinsdag 17 april 2018 publiceert de Inspectie SZW het rapport de Staat van arbeidsveiligheid, de realiteit achter de cijfers over arbeidsongevallen en beroepsziekten:

Het bedrijf in deze video geeft een mooi voorbeeld hoe je kunt zorgen voor een cultuur van gezond en veilig werken.

Werelddag voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk

Op zaterdag 28 april 2018 was het Werelddag voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk (bekijk de Engelstalige website World Day for Safety and Health at Work), een jaarlijks terugkerend thema van de Verenigde Naties.

Op het congres De Staat van arbeidsveiligheid op dinsdag 17 april 2018 waren de sprekers het eens over het feit dat veilig en gezond werken continue aandacht nodig heeft. Niet alleen jaarlijks, tijdens een congres of op een themadag, maar elke week en elke dag. Gezond en veilig werken gaat over Vitamine A: aandacht en actie. Van zowel werkgevers als werknemers. Zodat wie ’s ochtends gezond naar het werk gaat, ook weer gezond en veilig thuis komt.