Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA)

Werkstress is een onderdeel van psychosociale arbeidsbelasting (PSA), dit komt in bijna elke sector en op elke leeftijd voor. Werkgevers zijn zich niet altijd bewust van PSA en manieren om dit te voorkomen. De Nederlandse Arbeidsinspectie spoort werkgevers daarom aan hun PSA-beleid op orde te krijgen. Dit jaar ligt de nadruk op mantelzorgers. Met een online campagne wordt het onderwerp onder de aandacht gebracht bij werkgevers.

Werkstress onder mantelzorgers

Stress op het werk is veroorzaker van de meest voorkomende beroepsziekten. Bijna twee miljoen mensen combineren een baan van 12 uur per week of meer met het geven van mantelzorg. De combinatie van werk en mantelzorg komt met name voor in de groep 45-65 jarigen. Uit onderzoek blijkt dat een kwart van de werkende mantelzorgers moeite heeft met de combinatie werk en de zorg voor kinderen of mensen in hun naaste omgeving (SCP, 2019). Maatregelen om PSA te voorkomen hebben positief effect op de inzet en effectiviteit van medewerkers, op de korte én lange termijn. Dit leidt tot minder verzuim en een betere werksfeer.

Wat kunt u als werkgever doen?

  • Niet alle mantelzorgers maken hun zorgsituatie bespreekbaar op het werk. Het is daarom belangrijk om een veilige werkomgeving te creëren waarbij u mantelzorg en werk bespreekbaar maakt.
  • Bekijk samen met uw werknemers naar welke mogelijkheden er zijn om werk en zorg op een prettige manier te combineren. Denk bijvoorbeeld aan flexibele werktijden, thuiswerken, overuren sparen en opnemen bij onverwachte zorgsituaties en parttime werken.
  • Werkende mantelzorgers kunnen gebruik maken van verschillende verlofregelingen. Elke werknemer heeft hier recht op, omdat het wettelijke regelingen zijn. Dit beleid dient u kenbaar te maken in de organisatie.

Op Zelfinspectie.nl/werkdruk en ongewenst gedrag kunt u zelf controleren of u eerlijk werkt en of uw arbobeleid op orde is. U kijkt naar uw bedrijf zoals een inspecteur van de Nederlandse Arbeidsinspectie dat zou doen. U krijgt inzicht in wat goed functioneert, en waar het beter moet. U krijgt hier ook tips en aanwijzingen.

Meer informatie?

Voor meer informatie over werk en mantelzorg kunt u een kijkje nemen op werkenmantelzorg.nl en mantelzorg.nl.