Illegale woonruimtes in kantoor Haags uitzendbureau

Bij een integrale controle onder coördinatie van het RIEC in Westland en Den Haag stuitten inspecteurs van de Haagse Pandbrigade op illegale huisvesting in een Haags kantoorpand. In 4 opslagruimtes zonder daglicht troffen inspecteurs bewoners aan die bij het uitzendbureau werkten. De gemeente Den Haag heeft de ruimtes per direct gesloten en verzegeld.

Het uitzendbureau dat in Den Haag is gevestigd, leent personeel, veelal arbeidsmigranten, uit aan diverse tuindersbedrijven in de regio en regelt de huisvesting voor hen. Bij de controle hebben de Inspectie SZW en de Belastingdienst de boekhouding van het uitzendbureau onder de loep genomen.

Inspecteurs van de Haagse Pandbrigade hebben alle ruimtes in het kantoorpand onderzocht, omdat het vermoeden bestond dat arbeidsmigranten er illegaal woonden. In vier opslagruimtes van zo’n 10 m2 wonen mogelijk meerdere werknemers. Dit is niet alleen verboden, maar ook gevaarlijk. Het pand heeft een bedrijfsbestemming en als er bijvoorbeeld brand uitbreekt dan weten de hulpdiensten niet dat er in het gebouw gewoond wordt.

Tegelijkertijd is een tuindersbedrijf in het Westland gecontroleerd. Daar troffen inspecteurs ruim 40 arbeidsmigranten aan met onder meer Poolse, Roemeense, Bulgaarse en Griekse nationaliteiten. Uit verklaringen bleek dat zij mogelijk onder het minimumloon worden betaald. De Inspectie SZW doet daarom nader onderzoek naar mogelijke overtredingen van de Wet minimumloon.

Samen tegen malafide uitzendbureaus en ondermijning

De controle kwam tot stand na diverse meldingen over het uitzendbureau en werd gecoördineerd door het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) in Den Haag. In deze zaak werken overheidsorganisaties zoals de Inspectie SZW, de Belastingdienst, de politie en gemeenten Den Haag en Westland samen om overtreders aan te pakken. Dankzij de samenwerking is er beter beeld van de ernst van de overtredingen en kunnen misstanden beter worden bestreden. De overheid kan bijvoorbeeld bestuursrechtelijk handhaven, strafrechtelijk vervolgen, illegaal verkregen vermogen afpakken, panden sluiten en openstaande belastingen innen.