Getuigen gezocht in verband met onderzoek naar fraude in taalscholen

De Recherche Inspectie SZW is op zoek naar betrokkenen in een strafrechtelijk onderzoek van het Functioneel Parket naar fraude met inburgeringsgelden door taalscholen. Het betreft onder andere de taalscholen TCI Compiti BV en Taalhorizon BV.

Het onderzoek richt zich op de periode tussen 1 april 2016 tot en met heden. De Recherche Inspectie SZW is op zoek naar getuigen, slachtoffers of benadeelde partijen die meer kunnen vertellen over de wijze waarop taallessen bij deze scholen al dan niet zijn gegeven.

Getuigen kunnen zich melden bij de Inspectie SZW op het nummer 0800-5151. Anoniem melden? Neem dan contact op met het team Criminele Inlichtingen (TCI) van de Inspectie SZW via telefoonnummer 06-23866145.