Financiële zelfredzaamheid van statushouders

De Inspectie SZW  heeft onderzocht in hoeverre statushouders financieel zelfredzaam zijn en in welke mate zij hierbij ondersteuning krijgen. Bekijk de onderzoeksresultaten financiële zelfredzaamheid van statushouders.

Uit de resultaten blijkt dat een beperkte periode van ontzorgen in het begin, na aankomst in de gemeente, een positieve rol kan spelen, mits deze gepaard gaat met goede begeleiding naar financiële zelfredzaamheid. Door de begeleiding op een voor de statushouder passende manier af te bouwen, wordt voorkomen dat statushouders in een later stadium in de financiële problemen komen en dat extra dienstverlening vanuit de gemeente noodzakelijk is.

Rapporten Inspectie SZW financiële zelfredzaamheid statushouders