Inspecties winnen innovatieprijs Handhaving en Toezicht 2018

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, de Inspectie Justitie en Veiligheid, de Inspectie van het Onderwijs en de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben de innovatieprijs Handhaving en Toezicht 2018 gewonnen. De vier rijksinspectie werken samen in het Toezicht Sociaal Domein (TSD). Tijdens een feestelijke bijeenkomst bleek dat het project van TSD over de toegankelijkheid van het sociaal domein voor mensen met een licht verstandelijke beperking niet alleen de prijs van de publieksjury, maar ook van de vakjury heeft gewonnen.

Een kroon op het werk van de medewerkers aan het project, in het bijzonder de mensen met een licht verstandelijke beperking die als mystery guest deelnamen.

Winnaars nemen innovatieprijs Toezicht en Handhaving 2018 in ontvangst
Beeld: ©Paul Voorham

Juryrapport

Het juryrapport stelt duidelijk dat de jury onder de indruk is van het project:

"Door het probleem vanuit de personen met een licht verstandelijke beperking zelf te benaderen worden de analyses scherp en de oplossingen tastbaar. Het getuigt van lef om deze doelgroep als mystery guest in te zetten en om als toezichthouder in plaats van de opgeheven vinger een beroep te doen op de intrinsieke motivatie van gemeenten."

"De maatschappelijke relevantie van het project is groot. Heel Nederland kan hier zijn voordeel mee doen, mede dankzij de verschillende publicaties en de website met een handreiking voor gemeenten."

Website toegangsociaaldomein.nl

De inspecties van Toezicht Sociaal Domein onderzochten in 2017 samen met ervaringsdeskundigen vijf gemeenten: Amsterdam, Goes, Utrecht, Weststellingwerf en Winterswijk. Het burgerperspectief stond centraal door inzet van ervaringsdeskundigen in alle fases van het onderzoek. Daarbij is nauw samengewerkt met de LFB, de cliƫntenorganisatie van en door mensen met een licht verstandelijke beperking. Mensen met een licht verstandelijke beperking hebben eerst aangegeven wat voor hen belangrijk is. Dat waren 6 punten waarop is getoetst. Daarna zijn ze als mystery guest op pad gegaan met hulpvragen. En ze hebben aan de gemeente zelf hun ervaringen verteld. Al deze ervaringen zijn opgenomen op de website toegangsociaaldomein.nl.

Verkiezing

De organisatie van de verkiezingen is een initiatief en een samenwerkingsverband van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, de Inspectieraad en VIDE. Met deze verkiezingen stimuleren zij de innovatie van het toezichts- en handhavingsvak door een succesvol project in het zonnetje te zetten. De verkiezingen staan open voor alle domeinen waar handhaving en toezicht een rol spelen. Zoals de openbare ruimte, milieu en welzijn, onderwijs en energie, telefonie, openbaar vervoer, werk en bijstand, banken, arbeidsomstandigheden, voeding en gezondheidszorg. De onafhankelijke vakjury bestaat uit professionals op het gebied van handhaving of toezicht.