Leidinggevenden aangehouden vanwege blootstelling werknemers aan formaldehyde

De recherche van de Inspectie SZW heeft in opdracht van het Functioneel Parket op dinsdag 26 juni twee voormalig leidinggevenden van een bedrijf in Emmen aangehouden. De Inspectie SZW vermoedt dat de verdachte leidinggevenden jarenlang werknemers hebben blootgesteld aan de kankerverwekkende stof formaldehyde.

Vorig jaar meldde een werkneemster van het bedrijf bij de Inspectie SZW dat zij tijdens haar werk was blootgesteld aan een groene kleurstof. Reden voor de Inspectie SZW om een inspectie uit te voeren bij het bedrijf. Uit deze inspectie kwam naar voren dat werknemers op de productieafdelingen werden blootgesteld aan formaldehyde. Uit beschikbare meetrapporten bleek tevens dat de gemeten waarden boven de vastgestelde wettelijke grenswaarden bevonden.
 
Gezien het mogelijk verwijtbaar handelen, is besloten om het bedrijf strafrechtelijk aan te pakken. In maart 2018 heeft de recherche SZW een doorzoeking gedaan bij de onderneming. De Recherche SZW heeft in opdracht van het Functioneel Parket de administratie en aanwezige meetrapporten in beslag genomen. Ook is er conservatoir beslag gelegd.
 

Formule